07 Tháng Mười Hai 2023
Cải cách hành chính

HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN ĐĂNG KÝ KHAI TỬ TRỰC TUYẾN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI NHÀ

Bấm vào đường dẫn sau đây để xem được hướng dẫn người dân đăng ký khai tử trực tuyến và trả kết quả tại nhà

Nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giới thiệu và ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến hiện nay tới người dân nhanh chóng và thuận tiện. Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường tổ chức các hoạt động đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn.

Image: PHƯỜNG 11 TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
Chuyên mục

Tranh cổ động
  • \