22 Tháng Tư 2024
Thông tin người phát ngôn

Họ và tên

Nguyễn Minh Kiệt

Chức vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 11 - quận 10

Số điện thoại

0908.573.140

Địa chỉ E-mail

nmkiet.p11.q10@tphcm.gov.vn

 

Chuyên mục

Tranh cổ động
  •