22 Tháng Tư 2024
Lịch sử Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác”. Đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của các Chi bộ trong 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2023, Đảng ủy Phường 11 tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Quý III “Hiệu quả của việc tuyên truyền không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng”. Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nội dung được Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều hoạt động. Trong đó, chú trọng phát huy tối đa hiệu quả của thông tin tuyên truyền hiện đại, kết hợp các phương thức truyền thống. Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh càng cần phải thẩm thấu sâu hơn vào kinh tế. Phát triển kinh tế gắn với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ trong xây dựng kinh tế - văn hóa - xã hội…

Cũng trong hội nghị Đảng ủy Phường đề nghị Cấp ủy các Chi bộ tổ chức thực hiện một số nội dung:

- Tổ chức triển khai, quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp về tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp.

- Vận động số hộ gia đình đảng viên tiêu biểu có bố trí nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng, phù hợp.

- Chi bộ Công an, Quân sự, Đảng - đoàn thể chủ động xây dựng “Tủ sách Hồ Chí Minh” và chủ động nghiên cứu xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

- Chi bộ các trường học chủ động xây dựng không gian “Bác Hồ với thanh thiếu nhi”. 

- Vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động, chiến sỹ, lực lượng vũ trang chủ động cài hình nền điện thoại bằng những hình ảnh và câu nói hay của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua quét mã QR; quan tâm trang Zalo Official “Đảng ủy Phường 11 Quận 10” chia sẻ các thông tin chính thống trên trang “Xóm Hai Mươi”.

Trang 1 / 25Trang đầu   Trang trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang kế   Trang cuối   
Chuyên mục

Tranh cổ động
  •