07 Tháng Mười Hai 2023Tin tức - Sự kiện

Image: SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN VÀ ĐOÀN THỂ PHƯỜNG 11

Sáng ngày 21/11/2023, Đảng ủy Phường 11, Quận 10 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường” năm 2024.

ĐỀ ÁN SẮP XẾP KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 11, QUẬN 10Tuyên truyền, cổ động chính trị

Tham quan - Mua sắm - Ăn uống - Lưu trú