14 Tháng Sáu 2024
Hướng dẫn chế độ, chính sách

Quyết định số 5632/QĐ-UBND ngày 02/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Đề án "Chính sách đặc thù phát triển màng lưới công tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh"

Chuyên mục: Chế độ, chính sách | Người đăng: Nguyễn Dương Dạ Thảo | Ngày đăng: 28/02/2024 | Số lần xem: 217
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động
  •