14 Tháng Sáu 2024
Thông báo

Thông báo niêm yết danh sách cử tri để thực hiện lấy ý kiến cử tri về Đề án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính phường trên địa bàn Phường 11

Chuyên mục: Thông báo | Người đăng: Nguyễn Dương Dạ Thảo | Ngày đăng: 27/05/2024 | Số lần xem: 937

Tải về danh sách cử tri chính thức tại đây!

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động
  •