13 Tháng Sáu 2024
Hướng dẫn chế độ, chính sách

Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 11/11/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên mục: Chế độ, chính sách | Người đăng: Nguyễn Dương Dạ Thảo | Ngày đăng: 28/02/2024 | Số lần xem: 194
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động
  •