13 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Về triển khai đường dây nóng tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác năm 2024

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Nguyễn Dương Dạ Thảo | Ngày đăng: 16/02/2024 | Số lần xem: 278
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động
  •