07 Tháng Mười Hai 2023
Thông báo

NGÀY THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: Thông tin hoạt động, Cải cách hành chính | Người đăng: Nguyễn Dương Dạ Thảo | Ngày đăng: 28/10/2023 | Số lần xem: 43

Nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giới thiệu và ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến hiện nay tới người dân nhanh chóng và thuận tiện. Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường tổ chức các hoạt động đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn.

Công chức tại bộ phận một cửa luôn sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người dân

Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên cán bộ, công chức, người hoạt động tại phường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường phối hợp các bộ phận chuyên môn tổ chức Hoạt động ngày thứ Bảy tình nguyện tập trung vào các nội dung cụ thể như: tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt…

Tập trung hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công nhằm sử dụng thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thuận tiện. Hỗ trợ người lớn tuổi, chưa đăng ký tài khoản và hướng dẫn các thao tác thực hiện tại các trang dịch vụ công: dichvucong.gov.vn, ứng dụng Quận 10 trực tuyến…

Hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các ứng dụng, tiện ích dịch vụ công trực tuyến mang lại. Ủy ban nhân dân phường còn tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết công việc nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân sâu rộng trên địa bàn phường.

Công chức tại bộ phận một cửa luôn sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người dân

Tăng cường vận động người dân tham gia hoạt động thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công không dùng tiền mặt thông qua thanh toán điện tử. Hoạt động góp phần tạo điều kiện thuận lợi người dân thanh toán nhanh gọn, đảm bảo tính công khai, minh bạch và giảm sử dụng tiền mặt.

Hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công và thanh toán trực tuyến bằng điện thoại thông minh

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động
  • \