13 Tháng Sáu 2024
Thông báo

Về việc tiếp tục phối hợp tuyên truyền, bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn Phường 11 Quận 10

Chuyên mục: Thông báo | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 03/05/2024 | Số lần xem: 94
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động
  •