13 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm; phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý_0001

Chuyên mục: Quy chế tổ chức và hoạt động, Thông tin hoạt động, Thông tin chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Huỳnh Quang Minh Quân | Ngày đăng: 29/08/2022 | Số lần xem: 662
In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động
  •