13 Tháng Sáu 2024
Thông tin tuyên truyền

PHƯỜNG 11 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO THỜI SỰ QUÝ III VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, CHUYÊN ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP, KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG CÔNG TÁC TÔN GIÁO”

Chuyên mục: Thông tin hoạt động, Thông tin tuyên truyền, Tin tức, sự kiện | Người đăng: Trần Minh Đức | Ngày đăng: 29/09/2023 | Số lần xem: 440

Ngày 29/9/2023, Đảng ủy Phường 11 tổ chức Hội nghị Báo cáo thời sự
Quý III và sinh hoạt chính trị, chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng giao tiếp trong công tác Tôn giáo”.

 

Dự Hội nghị có Tiến sĩ Thân Ngọc Anh - Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực 2, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Lành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 11; đồng chí Mai Nhật Chương - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 11; đồng chí Lưu Hoàng Quân - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 11; đồng chí Dương Cao Phước - Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 11; các đồng chí là Đảng ủy viên, Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc; Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội; và các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Phường.

 

Tiến sĩ Thân Ngọc Anh - Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực 2, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo chuyên đề “Phương pháp, kỹ năng giao tiếp trong công tác Tôn giáo” đến toàn thể toàn thể đảng viên Đảng bộ và các ban, ngành, đoàn thể phường; đồng thời chia sẽ một số kinh nghiệm trong công tác vận động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các cơ sở Tôn giáo và tín đồ tôn giáo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng… của địa phương; tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Phường 11

In Đánh dấu và chia sẻ

Chuyên mục

Tranh cổ động
  •